Sarpsborg Modellflyklubb

Sarpsborg Modellflyklubb

Medlemmer i Sarpsborg modellflyklubb nyter fine dager for sport og rekreasjon alle dager i året. Vi har medlemmer som konkurrerer i skala og vi har en aktiv gjeng med pensjonister. I klubben finnes alt fra enkle modellfly til meget avanserte modellfly. Sjekk ut våre lenker og ta kontakt med oss om du har lyst å prøve modellflygning.

Innkalling til Årsmøte

21. mars 2017 kl. 18 i klubbens lokaler på bedehuset i Damveien (Hannestad).

Dagsorden med sakspapirer vil bli sendt ut 1 -2 uker før årsmøtet.

Forslag eller saker til årsmøtet må sendes innen 7. mars 2017 til:

Sarpsborg Modellflyklubb på e-post:  smfk@hotmail.no

Innkomne forslag/saker skal være av en slik art at årsmøtet kan fatte et vedtak. Årsmøtet er et formelt møte, der det ikke kan fattes andre vedtak enn i sakene som er angitt i innkallingen.*

Stemmerett

Medlemmer som har betalt kontingent for 2017 har stemmerett på årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen styret i Sarpsborg modellflyklubb

Modellflyshow

Hvert år, siste helgen i mai arrangerer vi et modellflyshow. Hit kommer klubbmedlemmer og medlemmer fra andre klubber som viser fram sine modellfly. 2016 hadde vi besøk av IGG Norge, IGG driver med seilfly.